EN
INVEST LT-2
Paskelbta: 09-30

INVEST LT-2

PRIEMONĖS „INVEST LT-2“

UAB ,,Geralda“  įgyvendindama projektą "UAB Geralda produktyvumo ir konkurencingumo didinimas, vykdant  gamybinių  pajėgumų  plėtros investicinį projektą

2015 m. rugsėjo 23 dieną  UAB ,,Geralda“   baigė įgyvendinti projektą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą Invest LT-2  VP2-2.1-ŪM-06-K, skirtą skatinti tiesiogines vidaus investicijas ir naujų darbo vietų kūrimą. Pagal pateiktą paraišką  "UAB Geralda produktyvumo ir konkurencingumo didinimas, vykdant  gamybinių  pajėgumų  plėtros investicinį projektą"bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti 2 196 477.87 Eur nuosavų lėšų (neįskaitant PVM),  paramos suma turėjo siekti 1 624 278.56 Eur. Bendra viso Projekto biudžete nustatyta didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma turėjo sudaryti  – 3 819 756.43 Eur (neįskaitant  PVM).

Vykdant  projekto  veiklą  buvo numatyti tokie tikslai – atlikti  sandėlio rekonstravimą  į gamybines  patalpas;  jau esamą pastatą rekonstruoti į  prekybos  sandėlį  su  administracinėmis patalpomis; įsigyti įranga, įrenginiai ir kitą turtą; sukurti  42 ilgalaikes  darbo  vietas.       

Direktoriaus Gintauto Igario žodžiais tariant: ,,Įgyvendinto projekto dėka įmonė kardinaliai  atnaujino savo gamybinę bazę, infrastruktūrą ir yra puikiai pasiruošusi pradėti įgyvendinti iškeltus tikslus.“

            Iki  projekto  įgyvendinimo gaminamų produktų pardavimams buvo  charakteringas gana  ryškus sezoniškumas. Sėkmingas  projekto  įgyvendinimas  leis  išvengti  sezoniškumo, gaminant  produkciją  kitiems  rinkos  segmentams, todėl  ženkliai  išaugs  sukuriama  pridedamoji  vertė.

            Kokybiškesni produktai, lankstus gamybos būdas, kvalifikuoti plataus profilio darbuotojai sudaro puikias galimybes ieškoti eksporto rinkų gaminamai produkcijai bei kurti naujus produktus. Eksportas leistų panaikinti sezoniškumo įtaką kompanijai, išlaikyti jau sukurtas ir kurti naujas darbo vietas.

              Dėl projekto padidės įmonės gaminių patrauklumas ir paklausa užsienyje, bus užmegzti nauji ryšiai ir išplėstas prekybos partnerių bei klientų ratas, didės įmonės eksporto apimtys.