EN
NAUJOS GALIMYBĖS
Paskelbta: 03-25

NAUJOS GALIMYBĖS

UAB „Geralda“ pardavimų didinimas užsienio rinkose

 2015 m. vasario mėn. 20 d. UAB „Geralda“ baigė įgyvendinti projektą pavadinimu UAB „Geralda“ produkcijos pristatymas bei žinomumo didinimas užsienio rinkose, iš dalies finansuotą Europos Sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal priemonę „Naujos galimybės“. Bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 85 272,00 Lt nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 127 906,00 Lt. Bendra projekto vertė pagal sutartį su Lietuvos verslo paramos agentūra sudarė 213 178,00 Lt.

 

Dalyvaujant tarptautiniuose renginiuose:

·         užmezgami santykiai su naujais eksporto partneriais ir klientais vykdoma nuosekli pardavimo strategija ir eksporto plėtra, orientuota į naujus prekybos partnerius ir klientus;

·         efektyviai stiprinamas abipusis bendradarbiavimas ir pasitikėjimas tiek įmone, tiek jos gaminama produkcija;

·         projektui pasibaigus užtikrinamas intensyvesnis ir efektyvesnis eksportas (vienu metu įmonė pristatoma potencialiems partneriams ir klientams iš viso pasaulio);

·         pilnai išnaudojami esami gamybiniai pajėgumai, plečiami nauji įmonės gamybiniai pajėgumai;

·         efektyviau didinamas įmonės darbo našumas;

·         išsaugomos  esamos  bei  kuriamos naujos darbo vietos.              

UAB „Geralda“ projekto metu dalyvavo 6 parodose ir įgavo sėkmingo dalyvavimo tarptautinėse parodose  patirties. Šių  parodų  metu  įmonė  užmezgė komercinius ryšius su  eilės  užsienio  šalių   įmonėmis  į  kurias  eksportuoja  gaminamą  produkciją. Pasiruošimo laikotarpiu  vykdomas  intensyvus  pasiruošimas  parodoms (atrenkami bei kviečiami aplankyti įmonės stendą potencialūs  klientai ir partneriai, kuriama  bei  atnaujinama  rinkodarinė   medžiaga  ir  pan.)  po  parodų  vykdoma  koncentruota  ir  nuosekli  pardavimo strategija ir eksporto plėtra, orientuota  į  naujus  prekybos partnerius  ir  klientus, užtikrinamas  intensyvesnis  ir efektyvesnis eksportas. Parodų metu užmegzti ryšiai su užsienio partneriais  sudarys sąlygas nuolatiniam  įmonės veiklos rezultatų gerinimui, veiklos apimčių augimui, produktyvumo didėjimui,  bus  plėtojamas  ir  produkcijos asortimentas.