EN
PROCESAS LT
Paskelbta: 03-20

PROCESAS LT

UAB „GERALDA“ VEIKLOS APIMČIŲ DIDINIMAS DIEGIANT ŠIUOLAIKINES VERSLO VALDYMO SISTEMAS

2014m. spalio mėn. 14 d. UAB Geralda baigė įgyvendintiprojektą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programą VP2-2 prioriteto „Verslo produktyvumo didinimas ir verslo aplinkos gerinimas“ priemonę „Procesas LT“ pagal pateiktą paraišką dėl projekto „UAB „Geralda“ veiklos apimčių didinimas diegiant šiuolaikines verslo valdymo sistemas“. Bendrovė į projekto įgyvendinimą pagal finansavimo sutartį turėjo investuoti iki 67 500,00 Lt nuosavų lėšų (neįskaitant PVM), o paramos suma turėjo siekti 37 500,00 Lt. Bendra 24 mėn. trukmės projekto vertė pagal sutartį su tiekėju sudarė 105 000,00 Lt.

Projektui buvo keliami tokie tikslai:

·         Sumažinti užsakymo įvykdymo trukmę;

·         Pasirengti priimti ir vykdyti užsakymus „piko“ metu;

·         Sumažinti įrengimų perderinimo / paruošimo kitų gaminių gamybai trukmę;

·         Sumažinti defektų apimtis;

·         Padidinti darbo efektyvumą;

·         Padidinti įmonės konkurencinius gebėjimus ir pralaidumą per sąnaudų mažinimą ir naujų produktų kūrimą;

·         Parengti įmonės darbuotojus 6 „problemų radėjus ir sprendėjus“, kurie pasibaigus projektui gebėtų ir toliaus be konsultantų inicijuoti bei diegti procesų pasikeitimus;

·         Apmokyti ir tolimesniems pokyčiams parengti 40 darbuotojų.

Po projekto įgyvendinimo gauti rezultatai:

·         Mažesnės įmonės išlaidos ir veiklos sąnaudos;

·         Didesnis veiklos efektyvumas;

·         Geresnis įmonės įvaizdis;

·         Užtikrinta stabili kokybiškų gaminių gamyba;

·         Lankstesnis ir greitesnis klientų aptarnavimas.